Home


Rechtsgebieden

Bij Advocatenkantoor Scanlan kunt u terecht op allerlei rechtsterreinen, zoals:


Arbeidsrecht : ontslag, ontbinding van arbeidsovereenkomsten, loonvordering, beoordeling van bijvoorbeeld een concurrentiebeding, zowel voor werknemers als voor werkgevers.

Burenrecht : recht van overpad, geschil over overhangende beplanting, niet eerbiedigen van de erfgrens.

Contractenrecht : het opstellen en beoordelen van allerhande overeenkomsten, zoals koop, huur, overname van een onderneming, borgstelling, algemene voorwaarden.

Huurrecht : problemen met betaling of inning van huur, achterstallig onderhoud, onderhuur, opzegging, ontruiming.

Incasso’s : bij niet-betaling wordt aangemaand, eventueel beslag gelegd en gedagvaard; kosten worden volgens een vast incasso-tarief op de wederpartij verhaald.

Jeugdrecht : alle zaken die met minderjarigen te maken hebben: ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, maar ook juridische problemen met school en strafzaken die al dan niet voor de kinderrechter komen, of het nu om openlijke geweldpleging of om spijbelen gaat.

Personen- en familierecht : echtscheiding, verbreking samenleving, boedelscheiding, ouderschapsplan, omgang, alimentatie, ouderlijk gezag, voogdij, erkenning, adoptie, curatele en onderbewindstelling.


Mevrouw mr. J.A. Scanlan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

-Personen- en familierecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Afbeelding; Astrid Eijgenberger

 

 

Advocaat
Rechtsgebieden
Kosten
Contactgegevens